BiolFish, от днес в Монополи

Първото издание се проведе под патронажа на министъра на политиките, земеделието, храните и горите и региона Пулия и представляваше един вид задълбочен форум по въпросите на устойчивостта в сектора на риболова, аквакултурата и биологичното производство.

Целите на проекта могат да бъдат разделени в три основни категории: производство, пазар и общност.


Първият има за цел да популяризира методите за биологично земеделие в сектора на аквакултурите и разпространението на научни основи в подкрепа на екологично устойчивото производство, насърчаване на устойчив риболов и подобряване на качеството на рибните продукти.
Вторият е насочен към потребителя, за да му помогне да осъзнае подхода към качеството на продуктите и местното потребление на био или екологично устойчиви продукти.
Не на последно място, целта му е да създаде стабилна мрежа от взаимоотношения на териториално ниво, за да подобри цялостния им имидж и да го подобри както от туристическа гледна точка, така и от гледна точка на производителността.

Събитието ще се проведе от 1 до 5 юни в Монополи (BA).


За повече информация:
www.biolfish.info

Тагове:  Родителство Брак Кухня