Италия подкрепя жените предприемачи

Така наречените субсидирани или невъзстановими заеми, предоставени от Министерството на икономическото развитие, всъщност са предназначени за женски бизнес и имат благоприятни характеристики. На първо място, заемите могат да бъдат върнати само частично или изобщо не на институцията, която е отпуснала заема, било то Министерството, местната власт или Европейския съюз. Компаниите и предприятията, които могат да се възползват от него, трябва да са с мнозинство жени: компании, създадени най-малко 60 % от жени, или акционерни дружества, чиито акции са собственост на поне 2/3 жени. Съответните "розови" компании трябва да бъдат класифицирани като малки или средни предприятия, т.е. те не трябва да имат повече от 50 служители или повече от 5 милиона евро годишен оборот.

Възможно е да получите финансиране, ако започнете нов бизнес или ако го купите, започвайки ново управление, с изключение на стоманата, корабостроенето, строителните компании или компаниите, занимаващи се с производство на изкуствени текстилни влакна. Всички жени, които се интересуват от тези заеми, могат да попълнят формулярите, предоставени от Министерството на икономическото развитие.
Вижте също:

    Вижте също Пиърсинг имена - азбуката на декорацията на тялото